Splash med tekst om holdstart

Kørselsforbud

Har du fået et kørselsforbud, kan du gennemføre særlig køreundervisning hos Hennings Køreskole.

Hvad er et kørselsforbud?

Har du fået et kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når du har gennemgået særlig køreundervisning og har bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes kørselsforbudet alene spirituskørsel, skal du i stedet gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik.

Bemærk, at der normalt ikke kræves lægeattest.

Hvornår får jeg kørselsforbud?

Hvis dine overtrædelser af færdselsloven er begået inden for de tre første år, efter du har fået kørekort første gang, vil du allerede ved andet klip i kørekortet blive pålagt et kørselsforbud.

Hvad er særlig køreundervisning?

Har du fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat på følgende udvalgte dele af den undervisningsplan, man anvender op til en almindelig køreprøve:

Trafikadfærd
Grundregler for bilkørsel
Manøvrer på vej

Undervisningen skal mindst omfatte 7 lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst 8 lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over otte undervisningsdage.